KOSMETYK

„Cóż jest trucizną?
Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną.
Tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną”

Paracelsus

Zgodnie z definicja aktualnie obowiązującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych, „produkt kosmetyczny” oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała; (…)”. Definicja określa dokładnie formę kosmetyku, miejsce aplikacji oraz cel jego stosowania.
Kosmetyki możemy podzielić na:

  • Środki higieny osobistej
  • Kosmetyki pielęgnacyjne
  • Kosmetyki upiększające
  • Wyroby perfumeryjne
Mid_1900808b2ed302f719c031beff957392

W każdym kosmetyku możemy wyróżnić trzy grupy składników z których powstaje. Po pierwsze są to składniki bazowe (woda, alkohole lub ciała tłuszczowe). Przede wszystkim musza być czyste chemicznie i mikrobiologicznie, ponadto muszą być kompatybilne z innymi składnikami produktu. Tworzą tez podstawę dla filmu „okluzyjnego”.
Drugą grupą są składniki pomocnicze. Wyróżniamy tutaj wszystkie składniki, które mają za zadanie wspomagać formy fizykochemiczne np. emulgatory, stabilizatory czy te składniki które tworzą konsystencję. Do drugiej grupy zaliczamy bardzo istotne i niezbędne konserwanty, które mają za zadanie przedłużyć ważność produktu, ale przede wszystkim zapobiec zakażeniom wtórnym do których może dojść podczas aplikacji produktu. Do tej grupy zaliczamy również barwniki i kompozycje zapachowe.
Trzecią i ostatnią grupą są składniki czynne/aktywne. Składniki te warunkują efekty i działanie kosmetyku, np. ekstrakty roślinne, oleje, filtry UV etc.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych
  • Arct J., Pytkowska K., Barska K., Kifert K., Pauwels A., „Leksykon surowców kosmetycznych”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa 2011
  • Noszczyk M, „Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
  • Martini M., „Kosmetologia i farmakologia skóry”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007