Kompetencje kosmetologa w świetle wykonywanych zabiegów estetycznych.

Jak wiadomo kosmetolog to nie lekarz, ale więcej niż kosmetyczka. Wszystkie te trzy zawody mają swoje regulacje prawne. Wciąż jest to bardzo kontrowersyjny temat pośród kosmetologów i lekarzy, kto ma jakie kompetencje zawodowe oraz jakie zabiegi może wykonywać dana osoba.
Polskie prawo jest niejednoznaczne nie daje odpowiedzi na pytanie, jaki jest podział kompetencji między kosmetolożką a lekarzem medycyny estetycznej. Za główne kryterium przyjmuje się to, czy podczas zabiegu zostaje przekroczona granica skórno-naskórkowa. Tylko lekarze i pielęgniarki mogą dokonywać iniekcji. Drugim kryterium jest inwazyjność zabiegów. W rękach kosmetyczki IPL może być dobrym narzędziem, ale już laser niekoniecznie.
Wiele osób myśli, że medycyna estetyczna jest bardzo mało wymagająca, nie potrzeba do niej wiedzy tylko umiejętności. Dużo osób chętnie wykonuje zabiegi medycyny estetycznej ze względu na fakt dużych zysków, ponieważ jest dość duży popyt pośród kobiet na zabiegi poprawiające niedoskonałości urodowe. Tymczasem trzeba pamiętać, że jest to jedna z najbardziej obszernych dziedzin, gdyż wymaga wiedzy z wielu różnych obszarów medycyny. Trzeba bardzo dobrze rozumieć fizjologię starzenia się organizmu, a także znać się na dermatologii, endokrynologii, flebologii, a częściowo też chirurgii, nie mówiąc o wiedzy techniczno-fizycznej, niezbędnej do bezpiecznego stosowania szeregu urządzeń. Co więcej, wiedza ta nie jest podana w jednym zestawie podręczników, trzeba ją czerpać z różnych źródeł.
Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu "świadczeń zdrowotnych" przez osobę posiadającą odpowiednie uprawienia – przede wszystkim osobę, która ukończyła 6-letnie studia na kierunku lekarskim. Tyle przynajmniej dowiemy się z ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r., (Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152 z późn. zm.). Świadczenia zdrowotne to w szczególności badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych (ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty) a także działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Wśród specjalizacji lekarskich brak jest specjalizacji z zakresu medycyny estetycznej – w praktyce zajmują się nią lekarze chirurdzy, chirurdzy plastyczni, dermatolodzy.
Z kolei zawód kosmetologa nie jest regulowany. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 82, poz. 537) wymienia go, co prawda, jako jednego ze specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, obok np. psychoterapeuty, ale klasyfikacja ta została wprowadzona na potrzeby rynku pracy i nie wynikają z niej żadne uprawnienia czy definicja zawodu.

Czy przerywanie ciągłości skóry jest niebezpieczne?

Owszem, konsekwencje przerwania ciągłości skóry mogą być poważne, np. w sytuacji, w której ktoś nie przestrzega standardów higieny, nie używa rękawiczek, nie sterylizuje sprzętu. Istotnym elementem zabiegu z przerwaniem ciągłości skóry jest wiedza. Warto zauważyć, że źle wykonany zabieg może w konsekwencji skutkować martwicą tkanek. Praca z kwasem hialuronowym wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale i doświadczenia oraz wprawy. Wprowadzenie substancji niewystarczająco precyzyjnie grozi powikłaniami i utratą zdrowia, a nawet życia. Lekarze medycyny estetycznej, świadomi zagrożenia płynącego z zabiegu, przed każdą iniekcją przygotowują ampułkę z hialuronidazą. Rozpuszcza ona kwas hialuronowy, gdy okaże się, że wektor wkłucia był niewłaściwy lub doszło do innych, nieprzewidzianych sytuacji. Ponieważ jednak „rozpuszczalnik” jest preparatem bardzo drogim, gabinety kosmetyczne na ogół z niego nie korzystają

Czy kosmetyczka powinna zajmować się zabiegami z zakresu medycyny estetycznej?

Dla własnego spokoju oraz zdrowia klientek lepiej nie. Jeśli natomiast chciałaby się tym zajmować, najlepiej wejść w ścisłą współpracę z lekarzem. Wtedy zabiegi są bezpieczne i na pewno prawidłowo wykonane.