Nanotechnologie w kosmetykach.

Nanotechnologię zaczęto wprowadzać na rynku kosmetycznym z jednej prostej przyczyny- wszyscy chcemy, aby nasze krem czy maseczki wnikały jak najgłębiej w naszą skórę. W wyniku wieloletnich badań udało się naukowcom opracować nanotechnologie, które umożliwiają transport surowców kosmetycznych w głębsze warstwy skóry.

Czym są nanocząsteczki , które są tak ważne w kosmetologii ?

Nanocząsteczki (łac. nanos- karzeł) to struktury, których co najmniej jeden wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie przekracza 100 nm. 1nm to 10 -9m, czyli miliardowa część metra. Struktury te są 200 razy mniejsze od ludzkich komórek, a ich powierzchnia jest większa od masy.
Nanotechnologia to tak naprawdę bardzo nowoczesna dziedzina kosmetologii / nauki. Materiały uzyskane w skali nano w porównaniu z konwencjonalnymi wykazują większą twardość, większą wytrzymałość, większą biokompatybilność, odporność chemiczną, większą hydrofilowość, zwaną niekiedy superhydrofilowością, większą odporność chemiczną. Przeprowadzane badania dają ogromne możliwości na rynku kosmetycznym. Dzięki temu możemy zwiększyć możliwości działania surowców kosmetycznych, które do tej pory były dla nas nie osiągalne. Zwiększamy przenikanie i właściwości kosmetyków.
Nanotechnologia nazywana jest „technologią jutra”, „technologią przyszłości”. I jest to jak najbardziej prawdziwe określenie, ponieważ kosmetyki te nie tylko wpływają na wygląd skóry, poprawiają również samopoczucie.

Jakie korzyści wynikają z zastosowania nanostruktur w kosmetykach?
  • Systemy nośnikowe, jako katalizatory transportu przez naskórkowego, ułatwiają dyfuzję cząsteczek składników aktywnych kosmetyków przez błony komórkowe.
  • Chronią substancje czynne przed działaniem czynników zewnętrznych, przez co umożliwiają wprowadzenie ich w głąb skóry w postaci niezmienionej.
  • Są biozgodne, biodegradowalne i kompatybilne ze składnikami błon biologicznych.
  • Zapewniają kontrolowane uwalnianie substancji aktywnej.
  • Zwiększają rozpuszczalność substancji trudno rozpuszczalnych.

Umożliwiają przenoszenie substancji aktywnych w wyższych stężeniach zmniejszając jednocześnie skutki uboczne z tym związane, jak np. podrażnienia.
Najpowszechniejszym stosowanym w kosmetyce systemem submiktonanowym są Liposomy. Nazywane są nanonośnikami- promotorami przenikania substancji aktywnych. Liposomy to sferyczne pęcherzyki zbudowane z dwuwarstwy lipidowej, stanowiącej ścianę pęcherzyka oraz hydrofilowego rdzenia. Substancja aktywna transportowana przez liposomy może być rozpuszczona w fazie wodnej lub lipidowej. Otoczki liposomów o charakterze amfifilowym mogą być obojętne, naładowane dodatnio lub ujemnie. Poza rozmiarami w skali nano, ogromną zaletą liposomów jest ich skład, który bardzo przypomina strukturę lipidową skóry. Umożliwia to dostarczanie wyższych stężeń składników aktywnych do skóry, a składniki membrany liposomów, takie jak fosfatydylocholina, cholesterol i ceramidy wpływają na właściwości stratum corneum (warstwę rogową naskórka). Surowce uwięzione we wnętrzu nanokapsułki dostarczane są w konkretne miejsca, po czym rozpoczyna się proces stopniowego uwalniania składników aktywnych. Bardzo ważny jest fakt, iż w kosmetyce liposomy, które są wykorzystywane są wielkości 100-250 nm., ponieważ liposomy o mniejszej średnicy mogą przenikać do krwiobiegu. Liposomy oprócz przenikania w głąb bariery naskórkowej, mają za zadanie w kontrolowany sposób uwalniać składniki aktywne.
Badania pozwalają nam wykorzystywać również Nanoemulsje- są to przezroczyste jednorodne wodno-olejowe układy. Średnica cząsteczek fazy wewnętrznej nie przekracza 100 nm. Nanoemulsje charakteryzują się niskim napięciem międzyfazowym. Mieszanina jest stabilna termodynamicznie w szerokim zakresie temperatur. Do nanoemulsji często wprowadzane są substancje biologicznie aktywne, które zapewniają homogeniczność produktu na etapie końcowym, wyższą zdolność solubilizacji oraz zwiększenie efektywności działania znajdujących się w nich aktywnych składników kosmetycznych. Charakteryzują się bardzo dobrą przepuszczalnością przez skórę. Stanowią skuteczny program pielęgnacyjny i regeneracyjny skóry. Są biozgodne, biodegradowalne i biokompatybilne.
Polimerosomy kształtem przypominają polimerowe zbiorniczki. Wypełnione są cieczą o określonych właściwościach, stwarzają nowe możliwości terapeutyczne. Przeznaczone są głównie do przenoszenia czynników aktywnych.
Nanosfery to związki występujące w formie koloidalnej. Aktywne substancje są rozpuszczone, zakapsułkowane i chemicznie związane w postaci polimerowej macierzy, np. nanogąbki, porowate, polimeryczne struktury o wielkości 10–800 nm.